Client's Charter

Untuk memupuk generasi yang berpengetahuan, mulia, dan berkhidmat. Berdasarkan piagam ini, Jabatan Hal Ehwal Pelajar (Pusat Penginapan Pelajar) berusaha ke arah:

  • Mewujudkan masyarakat kampus yang berpengetahuan dan berpanduan.
  • Memupuk semangat organisasi dan kesukarelawan.
  • Menguruskan pelbagai kemudahan selesa dan lengkap serta perkhidmatan, berdasarkan piawaian tertentu selaras dengan amalan perkhidmatan yang cekap.
  • Mengawasi kebajikan dan keharmonian pelajar.
  • Membangunkan pelajar yang mulia.
  • Bekerja dengan cekap, cepat dan bijak.
  • Menyediakan, berdedikasi komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif kakitangan yang mencukupi.
  • Memastikan bahawa Jabatan Hal Ehwal Pelajar (Pusat Penginapan Pelajar) adalah sensitif dan responsif terhadap keperluan pelanggan, pelajar, universiti, masyarakat dan negara.
  • Meningkatkan martabat dan status profesion pentadbiran di Jabatan Hal Ehwal Pelajar (Pusat Penginapan Pelajar).

Student Residential Hall

Yayasan AlBukhary Student Residential Hall,
Universiti Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok,
Kedah Darul Aman.
Malaysia
Tel: +604-928 4580 / 4581
Fax :+604-928 4585
Emel: adminyabnet@uum.edu.my

Office Hour

Sunday-Thursday
08:30 - 17:00


Lunch Hour
13.00 -14.00


Closed:
Friday-Saturday

 

Visitors Counter

Today :13
Yesterday :24
This week :60
This month :451
Total :5469